VMRG Keurmerk 1 van de betere keuzes voor het milieu

VMRG Keurmerk 1 van de betere keuzes voor het milieu

VMRG

De VMRG is een vereniging van gevelbouwers die, door samenwerking met haar partners in de branche, streeft naar een optimaal comfort voor de eindgebruiker. Door continue product- en procesverbetering, innovatie, opleiding en service, wordt de waarde van gebouwen op lange termijn gegarandeerd.

VMRG KEURMERK

Het VMRG Keurmerk is een initiatief van de VMRG. Bedrijven met dit keurmerk beschikken over hoogwaardige kennis en expertise op het gebied van metalen gevels en gevelelementen en plaatsen en monteren die op de juiste wijze. Ze leveren producten die voldoen aan de VMRG Kwaliteitseisen en Adviezen: de strengste eisen op het gebied van kwaliteit, veiligheid, comfort en duurzaamheid. VMRG leden ondergaan jaarlijks onafhankelijke controles door SKG-IKOB Certificatie.

Uiteraard is Intal ook VMRG lid en hebben alle Intal aluminium geveloplossingen het VMRG Keurmerk.

VMRG KEURMERK 1 VAN DE BETERE KEUZES VOOR HET MILIEU

Aluminium kozijnen met VMRG Keurmerk zijn nu één van de betere keuzes voor het milieu. Dat blijkt uit de nieuwe cijfers voor aluminium vliesgevelsystemen die recent zijn gepubliceerd in de Nationale Milieudatabase. Het uitzonderlijk hoge percentage circulairegehalte in aluminium gevels zorgt voor een uitstekende milieuscore. Door alle circulaire inspanningen in de metalen gevelbranche, is een aluminium raamkozijn met VMRG Keurmerk een goede oplossing als het gaat om klimaatneutrale oplossingen.

WAAR KOMT DEZE POSITIEVE MILIEUSCORE VANDAAN?

Het recyclen van aluminium kost slechts 5% van de energie die nodig is voor het produceren van aluminium uit bauxiet. Dit levert dus een enorme CO2-reductie op. 

Daarnaast heeft de metalen gevelbranche zich samen met andere partijen ingespannen om een kringloop van metalen gevelproducten te realiseren. Deze inspanningen komen terug in de cijfers:

  • 95% van het gevelaluminium wordt na gebruik gerecycled;
  • in nieuwe gevels is 55% van het aluminium al van circulaire herkomst;
  • hiermee voldoen aluminium gevelproducten nu al aan de circulaire doelstellingen voor 2030.

Het gehele artikel uit Gevelbouw lees je hier.

Eens praten over onze circulaire aluminium geveloplossingen?

Get connected

Circulaire aluminium raam-, deur- en vliesgevelsystemen

Bij Intal werken wij vrijwel uitsluitend met circulair aluminium. Op de 100% zitten we nog niet, maar we maken grote stappen. Doordat aluminium 100% recyclebaar is leent dit materiaal zich bij uitstek voor hergebruik binnen de bouwketen. In tegenstelling tot veel andere materialen, behoudt aluminium haar unieke eigenschappen en kan het eindeloos, zonder kwaliteitsverlies gerecycled worden. 

Ook is slechts 5% van de oorspronkelijke energie-input nodig om aluminium te recyclen en bespaart de recycling van aluminium momenteel 80 miljoen ton uitstoot van broeikasgassen per jaar. Om een beeld te geven; dat staat gelijk aan de uitstoot van 15 miljoen auto’s.

CIRCULARITEIT BINNEN INTAL

Wij geloven in een bewoonbare aarde voor nu en in de toekomst. Daarom gaan wij grote stappen maken richting een circulaire economie, een economie gebaseerd op gesloten kringlopen waarin grondstoffen, onderdelen en producten hun waarde zo min mogelijk verliezen en wij zo bijdragen aan energiezuinig bouwen. Al het aluminium dat wij in onze raam-, deur- en vliesgevelsystemen toepassen wordt nu al grotendeels geproduceerd uit gerecycled aluminium, maar we gaan verder dan dat.

We zijn bezig met de ontwikkeling van businessmodellen om het gehele proces van inkoop tot en met realisatie van onze projecten circulair te maken. Denk daarbij aan terugname van onze producten na gebruik zodat we de materialen kunnen recyclen of hergebruiken waarmee de grondstoffen hun waarde blijven behouden.

Onze ambitie is om van Intal een showcase te maken op het gebied van circulariteit en duurzaamheid. Because we care!