Build

Build

MONTAGEPLAN

Een helder en duidelijk montageplan vormt de basis voor een snel en efficiënt montageproces. In het montageplan brengen wij de te nemen stappen in kaart en leggen wij de behoefte en routing vast in overleg met de klant. Hierdoor ontstaat optimale duidelijkheid voor de klant en zijn de processtappen voor elk procesdeel zorgvuldig ingedeeld en gepland. Zo borgen wij dat de juiste materialen, de juiste mensen en het juiste materieel op het afgesproken moment op de bouw zijn en de montage volgens afgesproken planning kan plaatsvinden.  

INKOOP

In ons procesdeel backoffice zorgen wij ervoor dat de materialen en benodigde  productiecapaciteit worden gereserveerd. Kleinere projecten worden in z'n geheel ingekocht. Grotere projecten delen wij op in deelorders per fase met als doel een zo efficiënt en flexibel mogelijk productieproces.

KICK-OFF

Voor start van de montage organiseren wij een kick-off met onze klant op de bouw. Wij stellen op dat moment de montagepartner voor en spreken samen de gemaakte afspraken in het bouwplan door. We spreken ook de ingeplande levermomenten door zodat alle betrokkenen weten wanneer de deelorders op de bouw geleverd worden.

JUST IN TIME

Direct bij de eerste deellevering start ook de montage, just in time. Na gereedkomen van de montage per deelorder volgt een oplevering samen met de klant zodat er geen misverstand kan bestaan over de naleving van de gemaakte afspraken en de geleverde kwaliteit. Dat heeft als grote voordeel dat aandachtspunten direct aangepakt kunnen worden en eventuele verbeteringen meteen worden doorgevoerd in de opvolgende deelleveringen. Nadat een deelorder goed is afgerond start de montage van de volgende deelorder.

SAMENWERKING

Vanzelfsprekend zijn onze projectmanagers regelmatig op de bouw te vinden om de voortgang van onze projecten te begeleiden en te bewaken. Tijdens deze bezoeken is er altijd overleg met de klant zodat er een constructieve band opgebouwd wordt. Onze projectmanagers weten precies wat er speelt op de bouw en ondernemen direct actie als dat nodig is om onze klanten de beste oplossingen te bieden.

 

Meer weten over onze 5 expertises?

Get connected!