Create

Create

PERSOONLIJK

Aan elk project koppelen wij de engineer die het best past bij de klant of bij het soort project. Dat kan een engineer zijn die eerder succesvol heeft samengewerkt voor deze opdrachtgever en daardoor een goede vertrouwensband heeft opgebouwd. Maar het kan ook zo zijn dat wij kiezen voor een engineer die de meeste affiniteit met het soort project heeft. 

Onze Intal engineers lezen zich altijd grondig in bij elk project. Daar wordt de tijd voor genomen. Zo kunnen zij goed voorbereid aan de engineering beginnen. Om de engineering goed te laten aansluiten bij de specifieke wensen van onze opdrachtgever en de architect worden onze engineers in een vroeg stadium betrokken bij een project. Goed persoonlijk contact met de opdrachtgever en de architect vinden wij erg belangrijk voor het succes van een project.

Onze tekeningen vormen de basis voor de realisatie van onze aluminium geveloplossingen. Vanzelfsprekend zorgen onze engineers ervoor dat precies helder is waar de klant behoefte aan heeft. Dat kan uiteenlopen van standaard tekenwerk tot uitgebreid tekenwerk volgens specifieke wensen.

VROEGE VERBINDING

Onze projectmanagers sluiten tijdens de engineeringsfase al aan bij projecten. Zo kunnen zij hun kennis en ervaring delen en toegevoegde waarde bieden. Het voordeel hiervan is dat het tekenwerk exact aansluit bij het project en ongewenste verrassingen tijdens de montage voorkomen worden.

DE BESTE TEKENING

Onze engineers gaan altijd secuur en toegewijd te werk en tekenen precies wat nodig is om onze aluminium geveloplossingen perfect te laten aansluiten bij het ontwerp van onze opdrachtgever en de architect. Het streven is om de engineering in 3D te doen, maar voor projecten waarvoor dit niet nodig is volstaat een 2D tekening.

Meer weten over onze 5 expertises?

Get connected!