De Bouwsector: Wat brengt de toekomst?

De Bouwsector: Wat brengt de toekomst?

De Bouwsector: Wat brengt de toekomst?

Lois Dekker,

De bouwsector in Nederland staat aan de vooravond van een periode van groei en innovatie volgens Rudy Schipper. Voor de periode 2025-2027 voorspelt hij een sterke groei in de woningbouw en verduurzaming. Hoewel de huidige markt nog wat stroef is, beginnen investeerders weer te ontwikkelen. De recente kabinetsformatie heeft grote implicaties voor de bouwsector. De nieuwe regering heeft ambitieuze doelen gesteld om de woningnood aan te pakken en tegelijkertijd zullen de Europese klimaatdoelen ook moeten worden behaald. Deze omstandigheden creëren een gunstig klimaat voor investeringen in de bouwsector.

 

Dalende of Stabiele Rente

Een van de meest cruciale factoren voor de bouwsector is de rentevoet. Een dalende of stabiele rente maakt financiering toegankelijker voor ontwikkelaars en stimuleert nieuwe projecten. Na een periode van historisch lage rente, is de rente de afgelopen drie jaar weer flink gestegen. Een keerpunt wordt voorspeld wegens het afnemen van de inflatie en de eerste daling is ingezet door de ECB. Een onderzoek van het CBS laat zien dat een daling van de rente met 1% kan leiden tot een stijging van de bouwactiviteiten met 5%. 

 

Met lagere rentelasten kunnen ontwikkelaars meer risico's nemen en innovatieve projecten initiëren die anders misschien onhaalbaar zouden zijn. Dit geldt met name voor grote stedelijke projecten die hoge aanvangsinvesteringen vereisen.

 

Kleinere Woningen en Hoogbouw

De trend naar kleinere woningen en hoogbouw is een direct antwoord op de behoefte aan stedelijke verdichting. Steden wereldwijd, met name in Nederland, kampen met ruimtegebrek. Het CBS rapporteert dat de gemiddelde woonoppervlakte per persoon in Nederlandse steden afneemt. In 2010 was de gemiddelde woonoppervlakte per persoon 65 m², terwijl dit in 2020 was gedaald naar 60 m².

 

Kleinere woningen en hoogbouw bieden een uitkomst. Dit betekent niet alleen meer woonunits per vierkante meter, maar ook een grotere vraag naar slimme ontwerpoplossingen die comfort en functionaliteit in beperkte ruimtes maximaliseren. De vraag naar appartementen is volgens de Rabobank de afgelopen vijf jaar met 20% gestegen, vooral in stedelijke gebieden.

 

Een goed voorbeeld van stedelijke verdichting is ons project ‘Lieven’ in Amsterdam Nieuw-West. Dit project combineert slimme stedelijke verdichting met groene openbare ruimtes en betaalbare woningen. Het laat zien hoe kleinere woningen en hoogbouw kunnen bijdragen aan een leefbare en duurzame stedelijke omgeving.

 

Voor ontwikkelaars betekent dit een focus op innovatieve bouwmethoden en materialen die aan deze nieuwe eisen voldoen. Hoogbouwprojecten nemen toe; in steden als Amsterdam en Rotterdam zien we een toename van het aantal gebouwen hoger dan 50 meter, volgens een rapport van de gemeente Amsterdam.

 

Strengere Isolatienormen

Energie-efficiëntie wordt steeds belangrijker in de bouwsector, gedreven door strengere isolatienormen en een groeiend bewustzijn van klimaatverandering. Dit biedt zowel uitdagingen als kansen voor ontwikkelaars. Nieuwe woningen moeten sinds 2021 voldoen aan de BENG (Bijna Energie Neutrale Gebouwen) eisen, wat betekent dat de energieprestaties van gebouwen aanzienlijk verbeterd moeten worden.

 

Voor Intal betekent dit een focus op innovatieve producten die niet alleen aan de strengste normen voldoen, maar ook kostenefficiënt zijn. Onze recente innovaties, zoals brandwerende deurseries en het Harbour Fenster, zijn voorbeelden van hoe we inspelen op deze trend. We blijven investeren in onderzoek en ontwikkeling om ervoor te zorgen dat onze producten de hoogste energie-efficiëntie en duurzaamheid bieden.

 

Daarnaast hechten we veel waarde aan kwaliteit en veiligheid. We zijn trots op onze keurmerken en certificaten die getuigen van onze toewijding aan de hoogste standaarden. Ons VMRG Keurmerk waarborgt dat onze producten voldoen aan de hoogste kwaliteitseisen in de gevelbranche. Daarnaast  zijn we in het bezit van de Europese certificering rondom brandwerendheid, namelijk de CE Certificering m.b.t. brand- en rookwerende deuren.

 

Conclusie

De bouwsector in Nederland staat voor een periode van aanzienlijke verandering en groei, ondersteund door de trends als woningnood en verduurzaming. Voor vastgoedontwikkelaars zijn er talloze kansen om vooruit te lopen op de markt door in te spelen op trends zoals dalende rente, stedelijke verdichting en strengere isolatienormen. Bij Intal zijn we goed gepositioneerd om deze uitdagingen aan te gaan met innovatieve, duurzame en kostenefficiënte oplossingen.

 

Door samen te werken met Intal kunnen ontwikkelaars profiteren van onze diepgaande kennis, innovatieve producten en toewijding aan duurzaamheid. Samen bouwen we aan de toekomst van de bouwsector. 100% Intal, to the Max.