Snagstream implementatie

Snagstream implementatie

Implementatie van Snagstream

Wanda Beerenpoot,

Om onze projecten succesvol en efficiënt te sturen, waren we op zoek naar een tool die ons kon ondersteunen. Het kiezen van de juiste software was een uitdaging. We hebben zelfs overwogen om een eigen tool te ontwikkelen. Het proces van het onderzoeken van alle opties kostte veel tijd, maar leidde uiteindelijk tot onze keuze voor Snagstream. Uit ons onderzoek bleek dat deze applicatie de meest flexibele en uitgebreide mogelijkheden bood. We zijn in januari 2023 begonnen met de implementatie ervan. Ons doel om al onze projecten tegen 1 juli volledig via Snagstream te laten verlopen, hebben we behaald. Door middel van business intelligence en API's voegen we extra functies toe om de processen verder te standaardiseren en automatiseren.

100% BETROUWBARE COMMUNICATIE

Voor de implementatie van Snagstream verliep alle communicatie via e-mail, telefoon en WhatsApp. Het vertrouwen was dus afhankelijk van individuele personen. Met Snagstream is de communicatie nu 100% betrouwbaar en worden alle kwaliteitsregistraties vastgelegd. We hebben direct inzicht in de voortgang van een project. De tool fungeert vooral als een sturingsmechanisme voor onze doorlooptijd, die we altijd zo kort mogelijk willen houden. Terwijl Snagstream voornamelijk wordt gebruikt voor het melden van schades, willen wij juist de voortgang meten. Met ons vooruitstrevende karakter streven we ernaar om in de toekomst nog meer gegevens uit Snagstream te halen en te benutten.

GROTE VOORDELEN

Bovendien kunnen we met behulp van rapportages vanuit Snagstream de kwaliteit van het werk monitoren en projecten opleveren. Op die manier houden we grip op de lopende projecten. De implementatie van Snagstream was uitdagend, maar ook erg interessant. Het proces omvatte veel verbetertrajecten en leermomenten. Een belangrijk inzicht was het belang van kleine stappen nemen en accepteren dat niet alles tegelijk hoeft te gebeuren. 

Kortom, de voordelen van deze toegevoegde tool worden steeds duidelijker voelbaar!

Lees het interview met Dick