Quality, Health, Safety and Environment bij Intal

Quality, Health, Safety and Environment bij Intal

QHSE

Wanda Beerepoot,

Sinds vorig jaar werkt Perry bij ons als QHSE (Quality, Health, Safety and Environment)-expert. Hij kreeg twee focusprojecten mee: de veiligheidsladder voor Intal en de ISO-certificering voor IJdema. Hij heeft de vaart erin, binnen no-time werden mooie dingen opgezet. Het bleef niet bij de twee focusprojecten, het werd veel meer. We nemen je even mee. 

VGM-TEAM

Om het samenwerken en het belang van veiligheid te ondersteunen is er een VGM (Veiligheid, Gezondheid en Milieu)-team opgesteld waarin verschillende procesdelen zijn vertegenwoordigd. Binnen dit team worden afspraken gemaakt over veilig werken binnen Intal, worden eventuele incidenten besproken, maken we verbetermaatregelen en geven we invulling aan de toepassing volgens de veiligheidsladder.

BHV-TEAM

Perry zette samen met het BHV-team ook structurele overleggen op. Daarin worden belangrijke items besproken zoals het bedrijfsnoodplan, het ontruimingsplan, de calamiteitenkaart en de eventuele incidenten.

Daarnaast lag er natuurlijk de focus op de ISO-certificering voor IJdema. Een grondig voorbereidingstraject volgde waarna de audit voor ISO-9001 en IS0-14001 plaatsvond. Momenteel worden de auditrapporten gereviewd door een externe partij en daarna volgt de certificering.

TREDE 3 SAFETY CULTURE LADDER

Ook werd er een plan opgesteld om minimaal op Trede 2 te komen staan van de Safety Culture Ladder. Dat begon met een nulmeting als 1e stap van het certificeringstraject. Vanuit deze nulmeting wisten wij op welke trede wij stonden en volgde een verbetertraject richting de audit. Perry stimuleerde alle Intalisten om elkaar te helpen om veilig en gezond te werken. Omdat we Intal zijn en altijd alles net even beter willen, zetten we vol in op het behalen van Trede 3. 

We hebben alles op alles gezet om klaar te zijn voor de audit door een certificerende instelling. Met succes, sinds 9 januari 2024 hebben wij Trede 3 behaald! Daarmee zijn we voorlopers in veilig en gezond werken (door GCVB is de datum waarop alle bedrijven in de bouw Trede 3 moeten hebben behaald, vastgesteld op 1 juli 2026). Dit mooie resultaat geeft ons nog meer energie over het onderwerp veiligheid en een nog hoger bewustzijn als het om veiligheid gaat omdat we voelen dat het echt om gedrag en houding gaat. Samen gaan we voor een hoger veiligheidsniveau!

COMMUNICATIE

Dit jaar zullen we zowel intern als extern regelmatig communiceren over het thema veiligheid bij Intal. Binnenkort hangen er uitingen door het gehele bedrijf waarin we aandacht geven aan het gebruiken van persoonlijke beschermingsmiddelen. Op social media zullen we verhalen delen over het onderwerp veiligheid vanuit Intalisten uit productie, projectleiders en montagepartners. We delen onze kennis ook graag met onze opdrachtgevers zodat zij gemakkelijker richting Trede 3 komen.