Hoekblok Maanplein

Hoekblok Maanplein

Hoekblok Maanplein

Wanda Beerepoot,

Maanplein Den Haag is een gebied met ambitie en volop in ontwikkeling. Daarin herkennen wij onszelf. In november 2017 werd er gestart met de herontwikkeling en transformatie van het Maanplein. In opdracht van Pleijsier Bouwgroep leverden wij onze aluminium geveloplossingen al voor diverse blokken binnen dit project.

Deze samenwerking krijgt een vervolg nu we ook voor de realisatie van het Hoekblok, een mooi appartementencomplex, onze aluminium kozijnen en vliesgevels gaan produceren en leveren.

MAANPLEIN

Het project Maanplein is onderdeel van een grotere ontwikkeling, waarbij een groot deel van de kantoren op Maanplein worden getransformeerd tot woningen. Het is de ambitie om een groene en veilige omgeving te creëren voor de bewoners, medewerkers van de bedrijven en bezoekers van de gebouwen op Maanplein. Daarbij is gekeken naar functionaliteit, duurzaamheid en biodiversiteit.  Om die reden wordt er voor de nieuwe terreininrichting een nieuw masterplan ontwikkeld. De realisatie van Maanplein vindt plaats in een aantal fases. 

Tussen de voormalige kantoorgebouwen heeft de open ruimte een groen karakter en is ingericht als park. Op het maaiveld vormt met name de centraal door het gebied geprojecteerde boulevard een belangrijke verbindende structuur. Het ontwerp voor de terreininrichting van het Maanplein voegt aan de bestaande ruimtelijke structuur een nieuwe, meer op de woonfunctie gerichte, “laag” toe. Kenmerkend voor deze laag is een reeks verschillende tuinen met een gedetailleerde en afwisselende beplanting. Er is hierbij gekozen voor een schaduwtuin, een grassentuin, of een sterk bloeiende tuin.