Harbour Fenster

Harbour Fenster

Innovatieve oplossing voor gevels met zware geluidbelasting

Het ruimtegebrek in grote steden heeft ervoor gezorgd dat de stedelijke ontwikkeling in grote steden is veranderd. Er wordt steeds vaker nieuw vastgoed ontwikkeld in de buurt van snelwegen, spoorwegen of industrie. Op deze locaties worden er ten behoeve van een goed woon- en leefklimaat eisen gesteld aan de uitvoering van deze gebouwen. Onder meer voor het maximaal toelaatbare geluidsniveau. Vaak is er geen ruimte in het budget voor de realisatie van dubbele gevels in deze gebouwen en voldoen dove gevels niet als er spuiventilatie in het gebouw zit.

Harbour Fenster is onze aluminium geveloplossing voor gevels met een zware geluidbelasting! 

 

Meer weten over Harbour Fenster

Neem contact op

Perfecte geluidwerenheid

Harbour Fenster

Samen met Heddes Bouw en Ontwikkeling hebben wij ons Harbour Fenster ontwikkeld. Dit is een dubbelkozijn waarbij het buitenste raam fungeert als gebouwgebonden geluidscherm en wordt uitgevoerd met een permanente opening bovenin het kozijn. Het geluidscherm is te openen voor bewassing en het doorspuien van de volledige ruimte erachter. Het binnenraam is uitgevoerd als een standaard draaivenster. Het binnenraam is verder onderverdeeld door aan de bovenkant van het te openen deel een extra kleiner te openen deel op te nemen.

Wat levert Harbour Fenster jou op?

Met Harbour Fenster voldoe je aan de eisen die aan een dove gevel worden gesteld met behoud van daglichttoetreding en vereiste spuiventilatie.